Regulamin:

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin i Polityka Prywatności określają zasady funkcjonowania aplikacji wspomagającej działania związane z systemem kontroli zarządczej (SKZ), udostępnianej poprzez stronę intenetową https://skz.cdiap.pl/ (dalej: Aplikacja SKZ)
  2. Właścicielem i administratorem Aplikacji SKZ jest Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o., ul. Wilgi 5/1a, 87-800 Włocławek, KRS: 0000583533, NIP: 8883123655, REGON: 362876223 (dalej: Administrator).
  3. Dane kontaktowe Administratora są nastepujące:
  4. Wszelkie informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności.

 Polityka Prywatności:

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o., ul. Wilgi 5/1a, 87-800 Włocławek, KRS: 0000583533, NIP: 8883123655, REGON: 362876223 (dalej: Administrator).
  2. Administrator szanuje prywatność Użytkowników i dba o bezpieczeństwo ich danych osobowych.
  3. Aby zadać pytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub skorzystać z przysługujących praw, należy wysłać e-mail na adres: iodo@cdiap.eu
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO).
  5. W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pliki cookies
  1. Aplikacja SKZ, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i odczytywane przez Aplikację SKZ lub podmioty wspomagające Administratora.
  2. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony - pozwalają m. in. na zalogowanie się do Aplikacji SKZ i utrzymanie sesji Użytkownika oraz zapamiętanie logowania.
  3. Wyłączenie plików cookies jest możliwe poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika, jednak uniemożliwi to korzystanie z Aplikacji SKZ.
  4. Administrator może korzystać z Google Analytics w celu stworzenia statystyk działania Aplikacji SKZ. Wówczas gromadzone są informacje o sposobie, w jaki Użytkownicy korzystają z Aplikacji SKZ oraz ich adresy IP (co daje informacje, z jakich krajów, regionów i miast pochodzą Użytkownicy). Wiąże się to z umieszczeniem pliku cookies Google Analytics w przeglądarce Użytkownika. Więcej informacji o Google Analytics, w tym sposób wyłączenia obsługi tego dodatku w przeglądarce Użytkownika, znajduje się na stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych Google LLC przystąpiło do programu Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  5. Administrator może korzystać z narzędzi społecznościowych dostarczanych przez: Facebook, Instagram, Google, YouTube. Narzędzia te umożliwiają działanie przycisków takich jak "Lubię to", "Udostępnij". Wyświetlanie takich wtyczek powoduje przekazanie informacji o korzystaniu z Aplikacji SKZ (wraz z adresem IP) do dostawcy danej wtyczki. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w politykach prywatności dostawców: Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875), Google i YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).
 3. Postanowienia końcowe
  1. Administrator będzie aktualizować niniejszą Politykę Prywatności na bieżąco, gdy tylko rozpocznie przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż opisano powyżej lub rozpocznie korzystanie z nowych narzędzi wspomagających.